Duurzaam ondernemen

Charter Duurzaam Ondernemen

Op 3 maart 2011 ondertekende de Syx Group, het West-Vlaams Charter voor Duurzaam Ondernemen. Nog 15 andere bedrijven ondertekenden het Charter en gaven zo aan te investeren in een duurzame beleidsvoering. In aanwezigheid van Dhr. Paul Breyne, Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen, onderschreven de ondertekenaars de 6 beleidsprincipes en de 10 thema’s van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. Daarmee voegen deze bedrijven zich bij de 90 anderen die hen eerder voorgingen.

Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is een initiatief van POM West-Vlaanderen, VOKA en Bureau Veritas Certification, met de steun van de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen. De ondertekenaars engageren zich om te investeren in duurzame acties binnen hun dagelijkse bedrijfsvoering. Het Charter helpt de bedrijven bij het structureren van hun beleid rond duurzaam ondernemen. Na positieve evaluatie kunnen deze bedrijven het jaarcertificaat ontvangen in 2012.

Groene energie

De Syx Group heeft gedurende de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in energieoptimalisatie. Dit werd gerealiseerd door hoogtechnologische technieken door te voeren in verschillende bedrijfsprocessen.

Groene energieOp het dak van het bedrijfsgebouw werden 691 zonnepanelen geplaatst, wat een energiereductie van 58% betekent. Ook op het vlak van verwarming via aardgas werden inspanningen geleverd. Het productiegedeelte en de datacenters geven behoorlijk wat warmte af. Via een netwerk van koelcircuits worden de beide datacenters, alsook de laminatoren, gebruikt om de productiefaciliteiten te koelen tot 8° Celcius. De ontnomen warmte van de productie en datacenters wordt via warmtepompen opnieuw gebruikt voor verwarming tijdens de winterperiode. De resterende warmte wordt via een drycooler-principe verwerkt. Dit heet Free Cooling.

De compressor voor de productie levert 75% van de opgenomen energie terug onder de vorm van verwarmd water met temperatuur van 95° C. Ook deze warmte wordt gebruikt voor de verwarming, alsook voor de sanitaire voorzieningen.

Voor de koeling en de verwarming van de burelen wordt gebruik gemaakt van een gasmotor. Via een overkoepelend gebouwenbeheersysteem wordt alles in beeld gebracht, gecontroleerd en bewaard voor verdere analyses.